ДИГИТАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ

Сандански е град на възможностите, в който младите хора имат капацитета и времето да приложат знанията, талантите и уменията си, за да бъдат полезни на себе си и своите общности, да са лидери на субкултури и приятели на новото време. Хоризонтът за успех е безкраен, това е и шансът да се материализират желанията и целите, предприемаческото чувство и цифровото представяне. Дигиталната трансформация се постига с разбиране, сигурност и убеденост за бъдещето без лимити и хейт. Поколенията на дигиталните по рождение притежават усещане за споделена отговорност за глобално мислене с мощно локално действие, всякога с любов и искрена адаптация към реалността, която самите те строят.

ЗА ПРОЕКТА

Обучения „VIVA DIGITAL NATIVES” - 01.09. - 09.09.2022
Проектът е поставен в контекста на 2022 – Европейска година на младежта и включва три обучения с участието на 30 млади хора от 15 до 29 г.сти и онлайн субкултури. Съпътстващи дейности са кампания за публичност и информация, ползваща кросмедиен микс и видео дневник. Проектът интегрира 20% младежи, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs) в подкрепа на тяхната лична мотивация и равен достъп до социална реализация, признаване на придобитите неформални умения и квалификация за нуждите на пазара на труда, детерминиран от цифровата икономика в духа на #NextGenerationEU.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА:

Проектът „ДИГИТАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ САНДАНСКИ“ е адекватен отговор на нуждите, талантите, интересите и потребностите на поколенията на „дигиталните по рождение“ (Digital Natives). „Инфлуенсър маркетинг и продуциране на онлайн съдържание“, „Виртуална етика и разпознаване на дезинформацията“, „Въведение в програмирането, нови професии и управление на дигитален бизнес“, „Здравословен начин на живот и дигитално представяне“, „Превенция на кибертормоза и речта на омразата в онлайн средата“, IQ пъзели и Профилиране на Digital Natives с цел професионално и личностно развитие са малка част от темите и компонентите на обученията.

ЗАЩО ДА УЧАСТВАШ?

Защото си на 15 и градът ти е тесен. Ако си на 19 и имаш енергия, защото си и останал тук. Вече си на 23 и имаш идеи, готов ли си да дадеш добър и СВЕЖ личен пример? Сандански е градът, който обича слънцето, живота на скорост и младите, а от локалното - сътворяваме ЗАЕДНО всичко добро, модерно, силно и велико! Глобални, местни, лични. Бъдещето е в твоите ръце!

МИСИЯ

Кибертормозът, злоупотребите онлайн, дезинформацията или разпространението на недостоверни и непроверени новини са все по-актуални предизвикателства пред младите хора в различна степен, в зависимост от особеностите на съответните възрпиятия на възрастта: (15 – 19 г., 20 – 24 г. и 25 – 29 г.), от социалния, образователния и географския им статус, както и личностните характеристики. Противодействието на тези вредни явления, неизбежен ефект от технологичната революция, катализирани и от постпандемичната реалност, военната ситуация и обществената нестабилност у нас изисква надграждане на ключовите компетенции за функционална дигитална и медийна грамотност с усъвършенстващи такива, които да предпазят съзнанието и запазят мотивацията на младите хора да учат, да се развиват, да творят и да участват пълноценно в гражданските процеси. Диалогът между докторанти, експерти, ученици и младежки лидери с преките участници и размяната на ролите в пилотната иновативна обучителна програма предполагат отприщване на младежката енергия и потенциал за истинска промяна, която започва от личното убеждение, през качествата, знанията и уменията до опита, който е корелацията за този мултидисциплинарен процес.

МЕНТОРИ

НОВО ВРЕМЕ - НОВИ ХОРИЗОНТИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

МЛАДЕЖКОТО СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА" РАБОТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА И Е КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ С МИСИЯ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА.

БЪРЗА ВРЪЗКА

part@digicool.online