ОБЩИНА САНДАНСКИ

Разположен в подножието на Пирин планина, с въздух от Бяло море, надарен с богатото си културно-историческо наследство, с уникалния си климат и слънчеви хора, Община Сандански е любимо място не само за туризъм, лечение и отдих, но и за младежки, културни и социални инициативи. Ръководството на Община Сандански поддържа емблематични фестивални традиции и в същото време е гостоприемно към новите идеи, към иновации и събития, вдъхновени и посветени на младите хора. Точно затова Сандански е град на свободата.

АБВ АКАДЕМИЯ

АБВ Академия е създадена през 2017г. от група професионалисти с богат опит в сферата на Информационните Технологии. Тяхната мисия е да подобрят образованието на децата и младите хора в областта на технологиите и точните науки, така че те да се забавляват и играят докато учат.

МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ

Мулти култи колектив (МКК) работи за общностно развитие, гражданско участие, солидарност, интеграция на мигранти и бежанци и човешки права от 2011 г. Организацията работи както на терен, така и на ниво политики. Развива и собствено социално предприемачество. МКК е базиран в София, но през 2015 г. се разраства като социален франчайз в 6-те най-големи български града. МКК има богат опит в разработването и провеждането на медийни кампании, повишаване на информираността, използването на изкуства и култура за социална промяна, провеждане на обучения, проучвания, мониторинг, анализи на политики, застъпничество, работейки в сътрудничество с правещите политики, НПО, изследователи, младежи, мигранти, бежанци.

НОВО ВРЕМЕ - НОВИ ХОРИЗОНТИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

МЛАДЕЖКОТО СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА" РАБОТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА И Е КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ С МИСИЯ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА.

БЪРЗА ВРЪЗКА

part@digicool.online