ДИГИТАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ

Сандански е град на младите хора. Технологичната революция не е процес, а решение, което променя регионите, прави населените места по-устойчиви и подготвени за глобалната социална трансформация. Обучителното съдържание на проекта позволи придобиването на ключови и усъвършенстващи компетенции от страна на 30 млади хора от 15 до 29 г. (в три възрастови подгрупи), представители на местните младежки общности за живот и работа в XXI век. Инициативата се състоя в рамките на Тематичната област „Превенция на кибертормоз и злоупотребите онлайн, дезинформацията и разпространение на фалшиви новини“. Проектът разчиташе на интерактивна методология в адекватен отговор на нуждите, талантите, интересите и потребностите на „дигиталните по рождение“ (Digital Natives), подпомогнати от ментори - докторанти, маркетинг експерти и дигитални артисти.

ЗА ПРОЕКТА

Обучения „VIVA DIGITAL NATIVES” - 01.09. - 09.09.2022
Проектът беше поставен в контекста на 2022 – Европейска година на младежта и включва три обучения с участието на 30 млади хора от 15 до 29 г. от различни местни субкултури. Съпътстващи дейности бяха кампания за публичност и информация, ползваща кросмедиен микс и видео дневник. Проектът интегрира 20% младежи, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs) в подкрепа на тяхната лична мотивация и равен достъп до социална реализация, признаване на придобитите неформални умения и квалификация за нуждите на пазара на труда, детерминиран от цифровата икономика в духа на #NextGenerationEU.

ТЕМИ НА ОБУЧЕНИЯТА:

Проектът „ДИГИТАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ОТ САНДАНСКИ“ е адекватен отговор на нуждите, талантите, интересите и потребностите на поколенията на „дигиталните по рождение“ (Digital Natives). „Инфлуенсър маркетинг и продуциране на онлайн съдържание“, „Виртуална етика и разпознаване на дезинформацията“, „Въведение в програмирането, нови професии и управление на дигитален бизнес“, „Здравословен начин на живот и дигитално представяне“, „Превенция на кибертормоза и речта на омразата в онлайн средата“, IQ пъзели и Профилиране на Digital Natives с цел професионално и личностно развитие са малка част от темите и компонентите на обученията.

НОВИНИ

Участниците в обученията от гр. Сандански се обединиха, че това е градът, който обича слънцето, живота на скорост и младите, а от локалното - сътворяваме ЗАЕДНО всичко добро, модерно, силно и велико! Иновативният характер на проекта за региона беше отразен от всички местни медии, от БНР-Благоевград, в редица групи и сайтове, а признание получи и в официалната програма на юбилейния Балкански младежки фестивал. Младите участници имаха възможността да дискутират с кмета на Община Сандански – г-н Атанас Стоянов и да презентират материали от инициативата на заместник-министъра на младежта и спорта – г-н Петър Бучков.

МИСИЯ

Кибертормозът, злоупотребите онлайн, дезинформацията или разпространението на недостоверни и непроверени новини са все по-актуални предизвикателства пред младите хора в различна степен, в зависимост от особеностите на съответните възрпиятия на възрастта: (15 – 19 г., 20 – 24 г. и 25 – 29 г.), от социалния, образователния и географския им статус, както и личностните характеристики. Противодействието на тези вредни явления, неизбежен ефект от технологичната революция, катализирани и от постпандемичната реалност, военната ситуация и обществената нестабилност у нас изисква надграждане на ключовите компетенции за функционална дигитална и медийна грамотност с усъвършенстващи такива, които да предпазят съзнанието и запазят мотивацията на младите хора да учат, да се развиват, да творят и да участват пълноценно в гражданските процеси. Диалогът между докторанти, експерти, ученици и младежки лидери с преките участници и размяната на ролите в пилотната иновативна обучителна програма предполагат отприщване на младежката енергия и потенциал за истинска промяна, която започва от личното убеждение, през качествата, знанията и уменията до опита, който е корелацията за този мултидисциплинарен процес.

МЕНТОРИ

НОВО ВРЕМЕ - НОВИ ХОРИЗОНТИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

МЛАДЕЖКОТО СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА" РАБОТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА И Е КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ С МИСИЯ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА.

БЪРЗА ВРЪЗКА

part@digicool.online