ПРОЕКТЪТ...

Обучения „VIVA DIGITAL NATIVES” - 01.09. - 09.09.2022

Проектът е поставен в контекста на 2022 – Европейска година на младежта и включва три обучения с участието на 30 млади хора от 15 до 29 г. (в три възрастови подгрупи) в усъвършенстващи дигитални компетенции: превенция на дезинформацията и разпознаване на фалшивите новини, живот, етика и работа във виртуална среда, усвояване на пакет от нови дигитални професиите местни младежки общности и онлайн субкултури.

НОВО ВРЕМЕ - НОВИ ХОРИЗОНТИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

МЛАДЕЖКОТО СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА" РАБОТИ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА И Е КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ С МИСИЯ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА.

БЪРЗА ВРЪЗКА

part@digicool.online